بیانیه انتونی .جی . بلینکن وزیرامور خارجۀ ایالات متحده

استقبال از آزادی  مارک فریریکس

مارک فریریکس ، عضوی پیشین نیروهای بحری ایالات متحده پس از بیشتر از دو سال در قید ، مصون میباشد و از افغانستان راهی ایالات متحده است.  من از تیم همکاران خود در وزارت امور خارجه، همکاران مسلکی امنیت ملی خود و همچنین از شرکای ایالات متحده در قطر سپاسگذارم. رهایی مارک فریریکس و پیوستن وی با دوستانش در نتیجۀ تعامل جدی با طالبان صورت گرفته است.

من مصونیت و امنیت امریکایی ها را در سراسر جهان در اولویت بالاتری قرار میدهم. ما برای رهایی امریکایی های که ناحق توقیف و یا بازداشت شده اند به طور خسته ناپذیر تلاش خواهیم نمود.

ما در تعهد خویش برای بازگرداندن مارک ، به خانه هرگزتردید نداشتیم و ضمنآ دربرابر امریکایی های که در سراسر جهان در قید استند ، تردید نخواهیم کرد. رهایی وی ثبوتء از اولویت دهی تلاش های شبانه روز ما میباشد تا شهروندان خویش را با عزیزانشان دوباره یکجا نماییم.