بیانیه انتونی بلنکین وزیر امور خارجه ایالات متحده:در کنار زنان و دختران افغانستان ایستاده ایم

ایالات متحده تصمیم غیر قابل توجیه طالبان را به دلیل  اعمال ممنوعیت ورود  زنان به دانشگاه ها، مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه به روی دختران ، ادامه وضع محدودیت های جدی دیگر بر توانایی زنان و دختران در افغانستان ، جهت استفاده  از حقوق بشر و آزادی های اساسی ایشان ،  به شدید ترین لحن آنرا تقبیح میکند.

تحصیل حق بشر است . ضمنآ  این امر برای رشد و ثبات اقتصادی افغانستان ضروری و مبرم پنداشته میشود. طالبان تا زمانیکه به حقوق همه مردم در افغانستان احترام قایل نشوند ،  نمی توانند انتظارآنرا داشته باشند که عضویت  مشروع جامعه جهانی را بدست بیآورند. این تصمیم عواقبی را برای طالبان در قبال خواهد داشت.

هیچ کشور دیگر در جهان نیست که زنان و دختران را از تحصیل منع کند. فرمان سرکوبگرانه طالبان محدودیت های غیر قابل توجیهی را برای زنان و دختران افغان ایجاد کرده است ، بشمول عدم دسترسی آنها به مکاتب. علاوه بر این ، اعلامیه اخیر طالبان به این معناست که زنان و دختران حین جستجوی وظیقه جهت امرار حیات برای خانواده های شان با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

در حال حاضر افغانستان سالانه بیشتر از یک میلیار دالر کمک های اقتصادی را که زنان میتوانند در آن سهم داشته باشند، از دست میدهند. اکنون طالبان مردم افغانستان را با این خسارات مجازات می نماید .  زمانیکه نصف از جمعیت یک کشور عقب مانده باشد ، آن کشور نمی تواند که ترقی و پیشترفت نماید.

ما به حمایت قوی خویش از مردم افغانستان به شمول زنان و دختران همچو ادامه خواهیم داد ، تا نیاز مندی های بشردوستانه آنها برآروده گردد و ضمنآ  با متحدان و شرکای خویش  ساز ماندهی نموده  تا بتوانند از حقوق خویش به طور دستجمعی دفاع کنند.