بیانیه، درمورد سفر زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان به کابل

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان و تیمش در کابل طی سه روز کذشته مشورهای مفیدی را با مقامات دولتی، مسوولین جامعۀ مدنی و سایر شخصیت های سیاسی افغانستان، انجام داد.

آقای خلیل زاد طی این نشست ها گفت” تمرکز ما بر افغانستان، دیپلوماسی و جلب حمایت گستردۀ بین المللی جهت کمک به افغان ها به منظور پیشرفت سریعتر روند صلح است”. وی همچنان اظهار نمود که جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید راهی را برای حل و فصل سیاسی و آتش بس دایمی و جامع جستجو کنند.

خلیلزاد و تیمش، در مورد گزینه های مختلفی به منظور پیشبرد روند صلح بحث و گفتگو کردند و از شنیدن آنها دلگرم شدند. در اینجا حمایت گسترده یی از نیاز حرکت سریعتر و تحقق صلح عادلانه و پایداری که افغان ها خواستار و شایستۀ آن اند، وجود دارد.

آقای خلیلزاد طی دیدارش با رهبران جامعۀ مدنی، به ویژه از اینکه تعهد آنها به صلح تحت فشار قتل ها و خشونت های هدفمند، نیامده و متزلزل نشده، است بسیار امیدوار شد. آقای خلیل زاد همچنان گفت “رهبرانی که از پیشرفت حقوق زنان، فعالان ولایتی صلح و دیگران نماینده گی می کنند، همه متعهد به دستاوردهای 20 سال گذشته می باشند؛ ما در کنار آنها قرار داریم.”