ایالات متحده امریکا از نحوه برخورد رهبران افغانستان رضایت ندارد

ایالات متحده به همکاری خود با جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان افتخار می کند و آنچه را که افغانستان از سال 2001 بدست آورده است، تحسین می کند. ما بخصوص در پاسخ به تهدیدات بین المللی و تامین صلح و امنیت از سال ۲۰۰۱م. با نیروهای امنیتی افغانستان پیوند عمیقی برقرار کرده ایم و در این راستا دارای قربانی مشترک می باشیم. با تأکید بر اولویت ملی ایالات متحده که ایالات متحده برای کمک به ایجاد یک توافق سیاسی برای خاتمۀ جنگ چهل سالۀ ویرانگر متعهد است، وزیر امور خارجه پمپئو امروز با یک پیام فوری به کابل آمد. او مستقیماً با رهبران این کشور صحبت کرد، تا بر ضرورت یک سازش به خاطر مردم افغانستان، بر آنها تأکید نماید.

ایالات متحده عمیقاً ابراز تأسف می کند که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رئیس اسبق اجرایی عبدالله عبدالله به زیر خارجه امریکا آقای  پمپئو اطلاع داده اند که آنها نتوانسته اند، در مورد یک دولت فراگیر که بتواند چالش های حکومت، صلح و امنیت را برآورده سازد، توافق کنند و و رفاه شهروندان افغانستان را تأمین نمایند. ایالات متحده از آنها ناامید شده است و رفتار آنها برای افغانستان و منافع مشترک ما چه معنا دارد. شکست آنها به روابط امریكا و افغانستان صدمه زده و متأسفانه باعث ناامیدی آن دسته از افغان ها، امریکایی ها و شرکای ائتلاف می شوند که جان خود را در راستای ایجاد آیندۀ جدید برای این کشور فدا کرده و امکانات مالی را مصرف کرده اند.

از آنجایی که این شکست رهبری یک تهدید مستقیم برای منافع ملی ایالات متحده محسوب می شود، دولت ایالات متحده بلافاصله بازنگری در زمینۀ همکاری خود را با افغانستان، آغاز خواهد کرد. از جملۀ اقدامات دیگر، امروز ما اعلام می کنیم که مسئوولیت هزینه های خود را در افغانستان تنظیم کرده و بلافاصله یک میلیارد دالر کمک های سال روان را کاهش می دهیم. ما آماده هستیم تا در سال 2021 یک میلیارد دالر دیگری از میزان کمک های خود کاهش دهیم. ما همچنین برای شناسایی کاهش های اضافی، بررسی همه برنامه ها و پروژه های خود را آغاز خواهیم کرد و وعده های خود را برای کنفرانس های اهداء کننده آینده در افغانستان تجدید نظر خواهیم کرد. ما برای رهبری افغانستان روشن ساخته ایم که ما از عملیات امنیتی که دارای انگیزۀ سیاسی باشد، پشتیبانی نمی کنیم و از رهبران سیاسی که دستور چنین عملیاتی را می دهند یا کسانی که از دولت موازی حمایت می کنند نیز، حمایت نمی کنیم.

ایالات متحده همچنان متقاعد شده است كه حل و فصل سیاسی تنها راه حل منازعه است. ما متذكر می شویم كه رهبران افغانستان با تعهدات خود در اعلامیه مشترك به طور متناقض عمل می كنند، عمدتاً از ایجاد تیم ملی فراگیر برای مشاركت در مذاكرات بین الافغانی و یا انجام اقدامات عملی برای تسهیل آزادی زندانیان از طرف هر دو طرف به عنوان یك اقدام اعتماد سازی، استفاده نمی كنند که منجر به یک توافق سیاسی و دستیابی به آتش بس دائمی و جامع می گردد. ما در حال عقب نشینی مبتنی بر شرایط نیروهای خود مطابق توافق ایالات متحده و طالبان، هستیم.

اگر رهبران افغانستان تصمیم بگیرند که یک دولت فراگیر تشکیل دهند که بتواند امنیت را تأمین کند و در روند صلح مشارکت داشته باشد، ایالات متحده آماده گی دارد، تا از این تلاش ها پشتیبانی کند و بازنگری هایی را که از امروز آغاز شده، مورد تجدید نظر قرار دهد.

ایالات متحده نه مشارکت خود را با افغانستان را رها می کند ، نه به تعهد خود جهت حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان پشت می کند، بلکه بازنگری در زمینۀ کمک ها با توجه به اقدامات غیرمسئوولانه رهبران افغانستان صورت می گیرد. برای نشان دادن تعهد پایدار امریكا در برابر مردم افغانستان، ایالات متحده 15 میلیون دالر را در راستای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان كمك خواهد كرد.