ایالات متحده از برگزاری اولین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان استقبال می کند

مایکل آر. پمپئو، وزیر امور خارجه

ایالات متحده امروز از تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان و برگزاری نخستین نشست کمیتۀ رهبری آن استقبال می کند .ریاست این نشست فراگیر را داکتر عبدالله عبدالله برعهده داشت. رهبران افغانستان در تمام بخش های طیف سیاسی در راستای تصمیم گیری و بسیج حمایت از صلح عادلانه و پایدار، متحد شده اند.
همه طرف های درگیر باید دور هم جمع شوند و راهی را برای صلح ترسیم کنند. شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان و کمیتۀ رهبری آن، به عنوان یک نهاد معتبر در راستای صلح، به دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توافق با طالبان پیرامون نقشۀ راه سیاسی، تقسیم قدرت و آتش بس دایمی برای پایان دادن به جنگ، مشوره و رهنمایی هایی را ارایه خواهد کرد.