اقدمات برای اعمال محدودیت های اضافی ویزه در واکنش به تصمیم طالبان برای ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه ها و همکاری آنها با سازمان های غیر دولتی

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی.  جی. بلینکن

وزیر امور خارجه ایالات متحده

۱ فبروری ۲۰۲۳

من امروز برای اعمال محدودیت‌های اضافی ویزه  بر برخی از اعضای فعلی یا سابق طالبان، اعضای گروه‌های امنیتی غیردولتی، و سایر افرادی دیگر که گمان می‌رود در سرکوب زنان و دختران در افغانستان از طریق سیاست‌های محدودکننده و خشونت آمیز، از جمله تصمیم طالبان برای ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه ها و همکاری آنها با سازمان‌های غیر دولتی، که مسوول یا همدست اند، اقدام می‌کنم. اعضای نزدیک خانواده چنین افراد نیز ممکن است شامل این محدودیت‌های ویزه باشند. این محدودیت‌ها بر اساس بند ۲۱۲( a)(۳)( C) («۳ C ») قانون مهاجرت و تابعیت وضع شده است.

 

فرامین اخیر طالبان منبی بر ممنوعیت ورود زنان به دانشگاه ها و همکاری آنها با سازمان های غیر دولتی می باشد و اقدمات قبلی آنها مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه بر روری دختران بوده ،که این امر توانایی زنان و دختران را برای مشارکت در جامعه و اقتصاد افغانستان محدود  کرده است. با این گونه تصامیم ، طالبان یک بار دیگر بی توجهی خویش را به رفاه مردم افغانستان به نمایش گذاشتند.

اقدامات طالبان تا اکنون بیش از یک میلیون دختر و زن جوان افغان در سن مکتب را  مجبور به ترک صنوف شان نموده اند و شماری بیشتر ی از زنان را از دانشگاه ها و شماری بیشتری دیگر را از صف نیروی کاری خارج نموده اند.  این ارقام ( وضعیت) با گذشت زمان همچو افزایش یافته و بحران اقتصادی و انسانی را در کشور که هم اکنون وخیم است ، بد تر می سازد. آموزش با کیفت ، مطمین و فراگیر زنان و دختران و سهم آنها در قوای کاری برای رشد و تقویت اقتصاد و کاهش نابرابری و تقویت ثبات در کشور ضروروی پنداشته می شود.  دسترسی یکسان به تحصیل و کار  نیز یک بخشی ضروری برای شادابی و انعطاف پذیری تمام مردم ، بشمول همه بزرگسالان و کودکان ، بدون در نظر داشت جنسیت آنها،  محسوب می شود. طالبان تا زمانی که به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه افغان ها از جمله زنان و دختران احترام قایل نشوند، نمی توانند انتظار احترام و پشتیبانی  جامعه جهانی را داشته باشند.

ما در هماهنگی نزدیک با متحدان  و شرکای‌ خویش در سراسر جهان ادامه می‌دهیم، و برای طالبان  این را روشن می سازیم که  اقدامات‌شان هزینه‌های چشمگیری را در قبال خواهد داشت و راه را برای بهبود روابط با جامعه بین المللی می بندد.

ما اقدامات طالبان را به شدیدترین لحن آن محکوم می کنیم. ایالات متحده از مردم افغانستان حمایت می کند  و متعهد می ماند که تمام تلاش خویش را در راستای ترویج و پیشبرد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه افغان ها، از جمله زنان و دختران انجام دهد.