اعلام مساعدت‌های بشردوستانه به ولایت هرات از سوی سفیر بس

سفیر جان آر بس امروز به هرات رفت و در آنجا با عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، عبدالغفور ملک‌زی، والی بادغیس، فعالان محلی جامعه مدنی، نهادهای سازمان ملل متحد، نهاد‌های غیر دولتی و افغان‌های بیجاه شده‌ای ولایت هرات ملاقات کرد. آن‌ها دربارۀ نیازهای بیجاشدگان داخلی در ولایات هرات و بادغیس و حمایت دومدار ایالات‌متحده از تامین صلح در افغانستان بحث و گفتگو نمودند.

ایالات‌متحده پروژه‌های اقتصادی و انکشافی متعددی را در ولایت هرات حمایت میکند و برای افغان‌های نیازمند در این ولایت کمک‌های بشر‌دوستانه نیز فراهم میسازد. این پروژه‌ها شامل حمایت از انکشاف زراعت، حاکمیت محلی، تعلیم و تربیه، مسائل جنسیتی، صحت، غذا و زیرساخت‌های آب می باشند. به تاریخ اول مارچ ۲۰۱۹، ایالات متحده مبلغ یک میلیون دالر به شورای پناهندگان نروژی برای تامین بودجه یک برنامه جهت محافظت از افغان‌های آسیب‌پذیر، از جمله بیجاشدگان داخلی و افرادی بازگشت کننده در ولایات بادغیس، هرات و نیمروز، کمک کرد. هدف این برنامه کاهش دادن خطرات ناشی از در معرض سوء استفاده قرار گرفتن جوامع آسیب دیده افغان و حمایت بهتر آن‌ها در یافتن راه‌حل‌های شرافتمندانه برای رسیدگی به تاثیرات بیجاشدن ی است.

ایالات‌متحده در سال مالی ۲۰۱۸ با فراهم نمودن ۲۲۸ میلیون دالر امریکایی بزرگ‌ترین مساعدت‌کنندۀ کمک‌های بشردوستانه در افغانستان میباشد. علاوه بر این، ایالات متحده امروز بیش از ۶۱ میلیون دالر بودجه اضافی را اعلام کرد که مجموعه مساعدت برای سال مالی ۲۰۱۹ را به بیشتر از ۶۵ میلیون دالر افزایش میدهد.  این کمک‌ها شامل فراهم آوری آب، حفظ الصحه بهتر، سرپناه، ضروریات اولیه، غذا، خدمات بازگشت و ادغام مجدد، فرصت‌های معیشتی، و خدمات صحی برای  بازگشت کنندگان و مردمی که در اثر آفات طبیعی، خشکسالی و جنگ آواره شده‌اند، می‌باشد.