اعلامیۀ وزیر خارجه پومپیو در بارۀ روز استقلال افغانستان

اعلامیۀ وزیر خارجه پومپیو در بارۀ روز استقلال افغانستان

به نمایندگی رئیس جمهور ترمپ و مردم امریکا، نودونهمین سالروز استقلال افغانستان را به افغان‌ها صمیمانه تبریک می‌گویم که آن‌را به‌تاریخ ۱۹ اگست تجلیل می‌کنند.

ما عزم و ارادۀ راسخ افغان‌ها در امر دوام دادن سعی و تلاش‌ برای تأمین آیندۀ صلح آمیز و مرفه را قابل ستایش می‌دانیم. ایالات متحده از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای دستیابی به صلح حمایت قاطع می‌نماید. در جریان نخستین سفر خود به افغانستان منحیث وزیر امور خارجه طی ماه گذشته، تأکید کردم که ایالات متحده و افغانستان متحدین پایدار هستند. ما در کنار شما در مبارزه شما علیه تروریزم ایستاد هستم و از شما در تحکیم حکومتداری دموکراتیک از طریق برگزاری انتخابات شفاف و قابل اعتماد در سال آینده، حمایت می‌کنیم.

بنیاد روابط مستحکم ما دیدگاه مشترک ما برای آیندۀ امن، با ثبات و مرفه در افغانستان می‌باشد. ما در تجلیل جشن استقلال با مردم افغانستان یکجا شده و آرزو می‌کنیم که تلاش‌های خود را به‌منظور آیندۀ صلح‌آمیز کشور تان ادامه دهید.