اعلامیۀ وزیر امور خارجۀ ایالات متحده در بارۀ حملۀ تروریستی کابل

ایالات متحده حملۀ بی رحمانه و وحشیانۀ امروز در کابل را که باعث کشته شدن ۲۹ تن و مجروحیت ده ها تن دیگر به شمول خبرنگاران دلیر و کارمندان مسلکی مطبوعات گردید، شدیداً تقبیح می کند. ما عمیق ترین مراتب تسلیت خود را به فامیل ها و دوستان قربانیان این حادثه ابراز نموده و خود را در غم آن ها شریک می دانیم.

مطبوعات آزاد بنیاد و اساس دموکراسی پنداشته می شود. باجود حملۀ امروز، مطبوعات قوی به میان آمده در افغانستان ضایعۀ بزرگ خبرنگاران و کارمندان مسلکی خود را که در حملۀ المناک امروز کشته شدند، تحمل خواهد کرد. اما خدماتی را که آنها به شجاعت و متانت انجام داده اند، در امر پی ریزی مطبوعات مستقلِ رو به رشد و پایدار افغانستان مثمر واقع شده است. همچو حملات، باعث تزلزل تعهدات جامعۀ جهانی با افغان ها و تأمین صلح پایدار در افغانستان نه خواهد شد.

ایالات متحده و همکاران افغان و بین‌المللی ما به محو و نابودی داعش در افغانستان، که مسئولیت این حملۀ وحشیانه را به عهده گرفت، متعهد اند. ما در کنار مردم، مطبوعات مستقل و حکومت افغانستان ‌ایستاده ایم و به حمایت خویش از تلاش‌ های مردم افغانستان جهت آوردن صلح، امنیت و دموکراسی به کشور شان، متعهد باقی خواهیم ماند.