اعلامیۀ شارزدافېر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا سفیر هوگو لارِنس در مورد حملۀ امروز کابل در نزدیک سفارت جرمنی

من حملۀ شنیع امروز در نزدیکی ساختمان سفارت جرمنی در شهر کابل را با شدید ترین الفاظ تقبیح می‌کنم. آنجام همچو حملۀ وحشیانه و بي‌شرمانه در یکی از سرک‌های پر ازدحام و ساعت پرجمعیت به‌خصوص در جریان ماۀ مبارک رمضان نشان می‎دهد که این تروریستان به زنده گی انسان‌ها اعتناء ندارند و در ضدیت و مخالفت به آینده صلح‌آمیز افغانستان قرار دارند. این تروریستان و آنانیکه از آیشان حمایت می‌کنند، سزاوارِ تمسخر مطلق همه مردم متمدن در سراسر جهان می‌باشد.

 ما بر تعهد حمایت خویش از مردم و حکومت وحدت ملی ایستاده ایم و آنها برای دستیابی به آیندۀ مصئون و درخشان این ملت بزرگ همواره سعی و تلاش می ورزند. مبارزه در افغانستان یک مبارزۀ  اکثریت افغان‌‌ها است آنانیکه میخواهند برای خود، فامیل شان و وطن عزیز شان آینده بهتر بسازند، در مقابل یک گروه کوچک ولی پست، وحشی و بی رحم که بدون از کشتار و خرابی دیگر چیز را نمی شناسند. من به نماینده گی از سفارت ایالات متحده و مردم امریکا عمیق‌ترین مراتبِ تسلیت خود را به فامیل‌ها، دوستان و همکارانِ قربانیان این حملۀ جنایتکارانه و نفرت‌انگیز در مقابل افراد بیگناه ملکی، ابراز داشته و برای مجروحین شفایِ عاجل آرزو می‌کنیم.