اعلامیۀ شارزدافېر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا سفیر هوگو لارِنس در بارۀ کنفرانس “پروسۀ کابل برای صلح و امنیت”

به نماینده‌گی از ادارۀ رئیس جمهور ترمپ و مردم امریکا می‌خواهم به رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله و حکومت وحدت ملی به‌خاطر برگزاری کنفرانس تاریخی دیروز “پروسۀ کابل برای صلح و امنیت” تبریک بگویم. با وجود فاجعه‌های دردناک هفتۀ گذشته، تمام افغان‌ها شجاعت و عزم فوق العادۀ شان را بخاطر میزبانی ۲۶ هئیت از نماینده گان کشور‌ها و نهاد‌های بین المللی در این نشست مهم به‌ نمایش گذاشتند.

دوستان جامعۀ جهانی افغانستان به این نشست که توسط افغان‌‌ها برگزار، رهبری و پیش‌برده می‌شد، بخاطر بلند نمودن صدای صلح جمعی– صلح برای افغان‌های خستۀ از چهار دهه جنگ – به کابل حضور به‌هم رساندند. من و مردم امریکا به طور قاطع با دوستان افغان و متحدین همکار خود ایستاد هستیم و برای یک آینده صلح آمیز امیدوارهستیم.

آفت تروریزم و آنانیکه تفرقه و نفرت افگنی می‌کنند، سایۀ شوم شان را بر جهان انداخته‌اند.نفرت پراگنان از ایلپو تا  منچستر، از بغداد تا داکا، از پاریس تا اورلاندو تمام جهان را به  درد‌‌‌ سر انداخته اند. از دست جنایتکاران تروریست و شورشی هیچ ملتی بیشتر از افغانستان رنج ندیده است. انفجار تانکر بمب‌گزاری شدۀ مورخ ۳۱ می که در آن ۱۵۰ تن کشته و ۵۰۰ تن زخمی شدند، در قلب کابل یکبار دیگر شرارت کسانی را نشان داد که دنبال تاریکی بر نور هستند.

من یکبار دیگر عمیق‌ترین مراتبِ تسلیت خود را به فامیل‌های همه قربانیان این حمله اظهار می‌دارم. همۀ ما در آن روز رنج دیدیم و اعضای سفارت نیز مصئون باقی نماندند. ما ۱۰ تن از سربازان نیروی های دلیری امنیتی محافظتی خود را در این بمب‌گزاری از دست دادیم. این مردان شجاع با همکاران پولیس و اردوی شان در خط مقدم برای محافظت افغان‌ها، امریکایی‌ها و کسانیکه در ساحه بین المللی زنده گی و انجام وظیفه می‌نمودند، خدمت می‌کردند. ما به خدمات شان افتخار می‌کنیم و هرگز قربانی های شان را که به نام صلح و ثبات داده اند، فراموش نخواهیم کرد. با یکجا شدن در نشست کابل پس از یک هفته از این حمله، واضح ساختیم که تروریزم نمی‌تواند جامعۀ بین المللی و منطقوی را بخاطر حمایت صریح از پروسۀ کابل متوقف سازد. حکومت ایالات متحده موافق است که پروسۀ کابل یک چتر را برای اجماع سرتاسری و تقویت بخشیدن سایر ابتکارات دیپلوماتیک مهیا می‌کند، و برای متحدین بین المللی فرصت بحث و اقدامات عملی و قاطع را در امر مبارزه با تروریزم، جستجوی مکان برای صلح و انکشاف روابط منطقوی فراهم می سازد.

همان‌طوریکه برای ادای احترام و یاد آوری از قربانیان خود مکث می‌کنیم، می‌خواهم که از عزم و اراده، شجاعت و فداکاری‌های نیروی های امنیتی نیز سپاس گزاری نمایم. این مردان و زنان دلیر و شجاع بخاطر محافظت همۀ ما و شما قربانی و فداکاری می‌دهند. ما به خدمات شما ارج می‌گذاریم و میخواهم بدانید که ما صد فیصد در کنار شما ایستاده ایم.

درد، اندوه، تلفات و سوگواری مردم باعث برگزاری مظاهرات دوم جون شد. متآسفانه، مظاهرۀ نزدیک محل بمب گزاری به خشونت انجامید و باعث کشته شدن و زخمی شدن مردم گردید. افغان‌ها نیاز دارند بدانند که در آن روز چه اتفاق افتاد، به تحقیقات همه جانبه نیاز است تا معلوم شود که یک عمل دیموکراتیک چگونه به خشونت مبدل شد.هر افغان حق دارد و مکلف است که در پروسۀ صلح سهیم باشد و جامعه زمانی سود خواهد برد که به صدای صلح آمیز هر فرد گوش داده شود.

در هفتۀ گذشته این درد و اندوه با حملات وحشیانۀ انتحاری در مراسم جنازۀ پسر معاون مجلس سنا آقای ایزید یار پیچیده تر شد. لازم است به افغان‌ها، در پیوند به حملات انتحاری متعدد و هدف قرار دادن مراسم جنازه که در آن اشخاص خوب و رهبران برجستۀ سیاسی افغانستان نیز شرکت نموده بودند، معلومات داده شود.

در پایان، به هرترتیب، اراده قاطع و نهایی ما برای حرکت به جلو، جهان را وا می دارد تا در کنار افغانستان بایستد و روحیه افغانها را مورد تحسین قرار دهد. پروسه کابل نمایانگر تلاشهای ملی و منطقه ای برای بازگرداندن صلح و ثبات به افغانستان می باشد. در حالیکه حمایت از همه جوانب قابل استقبال است، اما جستجو برای صلح متعلق به مسکو، بیجینگ و نیورک نیست – بلکه متعلق به خود افغانستان است. کنفرانس دیروز فقط سرآغاز پروسه کابل است، و افغانستان می تواند در راستای حمایت از تلاشهای اش در شکست تروریسم و بکارگیری همه ابزارهایی که اساسات شکل گیری یک پروسه ملی صلح را فراهم سازد، روی ایالات متحده حساب کند. در حال حاضر، این پروسه افغانی تنها راه پیش روی ماست، و ایالات متحده با تمام نیرو از این مساعی حمایت می کند و انتظار دارد که دوباره در نشست های “پروسه کابل” اشتراک کند. ما هرگز در برابر کسانی که می خواهند خشونت و عدم تحمل را ترویج کنند، تسلیم نمی‌شویم و از اعمال آنها چشم پوشی نخواهیم کرد.

ایالات متحده به عنوان دوست و شریک متعهد درکنار مردم افغانستان باقی می‌ماند. ما به فعالیتهای مهم خود در عرصه‌های بهداشت، آموزش، امنیت، حقوق افراد، مواد مخدر، انکشاف فرصت های اقتصادی، و مهم‌تر از همه صلح، وحدت، و یک افغانستان عاری از تروریزم، ادامه خواهیم داد. مردم امریکا در کنار افغانستان خواهند بود — چه حالا و چه در آینده. ما انتظار داریم انتخابات پارلمانی هرچه زودتر و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹  برگزار گردد. ما باهم، یک افغانستان روشن‌تر، مصئون‌تر و دموکراتیک را اعمار خواهیم کرد.