اعلامیۀ سفیر ایالات متحدۀ امریکا جان بس در بارۀ حمله بر هوتل انترکانتیننتل کابل

من حملۀ فجیع شب گذشته بر هوتل انترکانتیننتل کابل را به شدید ترین الفاظ محکوم می‌کنم. انجام دادن همچو خشونت در اینجا یا محل دیگر جهان قابل قبول نیست. من عمیق ترین مراتب تسلیت خود را به فامیل ها و دوستان قربانیان این حادثه را ابراز نموده و برای زخمیان شفای عاجل آرزو می کنم. من همچنان از دلیری و واکنش سریع نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان قدردانی می کنم. سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل با مقامات افغان که در حال بررسی این حادثه هستند از نزدیک در ارتباط می باشد.

افغانستان به جای حملات عمدی و مرگبار بر افراد ملکی بیگناه،  سزاوار صلح و امنیت است. دولت من و مردم ایالات متحده در امر مبارزه با تروریزم در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده و تلاش می‌کند تا در افغانستان صلح و امنیت تأمین شود.

###