اعلامیۀ سفارت ایالات متحدۀ امریکا در بارۀ سفر وزیر امور خارجه به افغانستان

به‌تاریخ ۲۳ اکتوبر، وزیر امور خارجه تیلرسن و رئیس جمهور غنی در میدان هوایی بگرام در شمال کابل ملاقات نموده و مشترکاً بر تعهد ایالات متحده – افغانستان برای دستیابی به صلح، ثبات و رفاه دراز مدت در افغانستان تاکید کردند. وزیر خارجه اظهار داشت که استراتژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا، تعهد ایالات متحده را برای همکاری با دولت افغانستان و همکارانش در سطح منطقه به‌منظور رسیدن به صلح در افغانستان و از بین بردن پناهگاه‌های امن تروریست هایی که این هدف را تهدید می کنند، به‌طور واضح بیان می کند. متقابلاً، رئیس جمهور غنی حمایت خود را از استراتژی جدید ایالات متحده تکرار نموده و تاکید کرد که حکومت وی برای انجام اصلاحات جهت کسب اطمینان از حفاظت، امنیت و رفاه تمام افغان ها متعهد است.