اعلامیۀ سفارت ایالات متحده در رابطه به حملۀ شهر کابل

سفارت ایالات متحده حملۀ مؤرخ ۲۴ دسمبر بر تأسیسات حکومتی در ناحیۀ شانزدهم کابل را شدیداً تقبیح می‌کند. ما عمیق‌ترین مراتبِ تسلیت خویش را به فامیل‌ها، دوستان و همکاران قربانیان این حمله ابراز داشته و تلاش‌های کسانی را قابل ستایش می‌دانیم که با پذیرش خطر مرگ به کمک مجروحین شتافتند. ایالات ‌متحده در امر مبارزه با همچو خشونت‌ها در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده‌ است. ما در تعهد خویش برای تأمین صلح استوار می‌باشیم و به حمایت از متحدین افغان خود برای پایان دادن به جنگ در افغانستان ادامه خواهیم داد.