اعلامیۀ سفارت ایالات متحده در بارۀ حملۀ شهر جلال‌آباد

سفارت ایالات متحدۀ در افغانستان حملۀ بزدلانۀ دیروز بر ریاست مهاجرین در شهر جلال آباد و حملاتی را که اخیراً در شهر جلال آباد به‌وقوع پیوست، به شدت محکوم می‌کند. ما عمیق ترین مراتبِ تسلیت خویش را به فامیل‌ها، دوستان و همکاران قربانیان این حمله ابراز داشته و برای مجروحین شفایِ عاجل آرزو می‌کنیم. ما از تعهد و شجاعت کسانی یادآوری و قدردانی می‌کنیم که برای خدمت به آسیب پذیر ترین افغان‌ها سعی و تلاش می‌ورزند.

ما در امر مبارزه علیه تروریزم در کنار مردم و حکومت افغانستان باقی‌مانده و تلاش‌های دوامدار نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان برای محافظت افغانستان از همچو حملات را قابل ستایش و قدردانی می‌دانیم. ایالات متحده بر تعهد خویش برای مبارزه علیه تروریزم با همکاران افغان، و تأمین صلح در سال پیش رو همچنان استوار است.

###