اعلامیۀ سفارت ایالات متحده در بارۀ بمب گذاری های کابل

ایالات متحده انفجارات امروز در کابل را شدیداً محکوم می‌کند. ما عمیق ترین مراتب تسلیت خود را به فامیل ها، دوستان و همکارانِ قربانیان این حادثه به شمول یکتعداد خبرنگاران دلیر، ابراز نموده و برای زخمیان شفای عاجل آرزو می کنیم. در جایی که مطبوعات با خطر روبرو باشد، سایر حقوق بشری در معرض تهدید بزرگ قرار دارند.

ما در امر مبارزه با تروریزم، در کنار مردم و حکومت افغانستان می ایستیم و از نیرو های ملی دفاعی و امنیتی به خاطر تلاشهای دوامدار برای حفاظت افغانستان از همچو حملات وحشیانه، ستایش و قدردانی می کنیم.