اعلامیۀ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در بارۀ حملۀ کابل

من حملۀ بی‌رحمانه موتر بم امروز در کابل را شدیداْ تقبیح می‌کنم که باعث کشته شدن تعداد زیادی افراد ملکی بی‌گناه و صدها زخمی شد. این حملۀ مرگبار، باعث تجدید عزم و ارادۀ ما و شرکای افغان ما می‌شود. طالبان با توسل به خشونت پیروز شده نمی‌توانند. ایالات متحده به یک افغانستان امن متعهد است که در آن جایی برای تروریستانی وجود نداشته باشد تا امریکایی‌ها، متحدان ما و هر آن کسی را که در ایدئولوژی شریرانۀ آنها سهیم نه‌گردند، مورد هدف قرار دهند. حالا، وقت آن فرا رسیده است که باید همۀ کشورها اقدامات قاطع را در برابر طالبان و سازمان‌های تروریستی که از آنها حمایت می‌کنند، اتخاذ نمایند.