اعلامیۀ جان بس، سفیر ایالات متحده در مورد درگذشت رئيس جمهور اسبق ادارۀ موقت افغانستان صبغت الله مجددی

من به نمایندگی از سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، عمیق‌ ترین مراتب تسلیت خود را به مردم افغانستان و فامیل صبغت الله مجددی، رئیسجمهور اسبق ادارۀ موقت افغانستان ابراز میدارم. رئیسجمهور مجددی در دورۀ حیات اش خدمات عظیم در عرصۀ های خدمات عمومی، تعلیم و تربیه انجام داده و یک حامی ثابت قدم برای افغانستان بود. از زمان خدمت به عنوان رئیس لویه جرگه در سال ۲۰۰۳ و کمک در تصویب قانون اساسی کشور تا خدمت در شورای عالی صلح افغانستان، رئیس جمهور مجددی در ایجاد یک آینده صلح آمیز برای همه افغان ها تلاش کرده است.  ما به منظور گرامیداشت از یاد بود رئیس جمهور مجددی در این روز عزای ملی، خود را با مردم افغانستان شریک می‌دانیم.