اعلامیه مشترک نمایندگی های دیپلوماتیک پیرامون محکوم نمودن حمله بالای نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد در ولایت هرات

نماینده گی های دیپلوماتیک استرالیا، کانادا، جمهوری چک، دنمارک، نماینده گان اتحادیۀ اروپا، فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، کوریا، هالند، دفتر نمایندۀ ارشد ملکی ناتو، سویدن، انگلستان و ایالات متحده در افغانستان؛ حمله اسفناک روز جمعه بالای نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد که که منجر به کشته شدن یکتن گردید و همچنان حملات روز شنبه در ولایت هرات را، محکوم می کنند.  هرگونه حمله بر تاسیسات ملکی بشردوستانه باید طبق قوانین بین المللی به عنوان جرایم احتمالی جنگی مورد بررسی قرار گیرند. طالبان باید از انکار موارد نقض حقوق بشر دست بکشند و جهت بررسی و به محاکمه کشاندن جنگجویان شان از قانون پیروی کنند. قسمیکه ما قبلا گفتیم، حملات طالبان با ادعا های آنها برای حمایت از حل و فصل سیاسی منازعات در افغانستان از طریق مذاکرات در دوحه، کاملا در تناقض قرار دارد. ما با نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) یکجا از طالبان می خواهیم تا مانع دسترسی میلیون ها افغان نیازمند به کمک های بشردوستانه، نگردند. ما همچنان، خواهان پایان خشونت های جاری و آتش بس فراگیر و دایمی و در کنار آن حل و فصل سیاسی همه جانبه که از حقوق بشری افغان ها – به ویژه زنان، اطفال و اقلیت ها حمایت کند، حاکمیت قانون را تضمین کند و اطمینان دهد که افغانستان هرگز یک باردیگر به پناهگاهی امن تروریستان مبدل نمی شود، هستیم.