اعلامیه مشترک ایالات متحده و افغانستان در بارۀ بررسی کمک های ملکی

متن این اعلامیه توسط سفارت ایالات متحده در کابل و وزارت مالیه افغانستان دربارۀ آغاز بررسی کمکهای ملکی ایالات‌متحده به  افغانستان منتشر شده است.

حکومت های افغانستان و ایالات متحده امروز مؤرخ ۲۳ ثور ۱۳۹۸ بررسی مشترک کمک های ایالات متحده به افغانستان را آغاز کردند. این بررسی که الی اخیر ماه جاری به پایان می رسد توسط محترم داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت، محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و محترمه الیس ولز، معاون وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی آغاز گردید.

بررسی مشترک کمک های غیر نظامی، به درخواست محترم داکتر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و تائید ایالات متحدۀ صورت می گیرد که متمرکز بر بخش های همکاری های استراتیژیک، همآهنگی با اولویت های انکشافی حکومت افغانستان، دستآوردها و شناسائی چالش ها است.

مطابق این بررسی از شفافیت، پاسخگوئی و اولویت بندی کمک های غیر نظامی ایالات متحده در افغانستان، تقویت نهاد های افغانستان و رفاه مردم افغانستان حمایت گردیده و جانبین موافقت می نمایند که کمک های غیر نظامی امریکا همچنان باید در حمایت از مردم افغانستان و تقویت خود کفائی این کشور تداوم یابد.

ایالات متحده در همآهنگی با حکومت افغانستان، کمک های غیر نظامی را در سکتور های صحت، معارف، رشد اقتصادی، انرژی، زیربناءها، کمک های بشر دوستانه و حفظ میراث های فرهنگی فراهم می نماید. سرمایه گذاری این کشور در افغانستان در چارچوب تلاش های جامعه بین الملی برای حمایت از رفاه اقتصادی افغانستان صورت می گیرد.

ایالات متحده و افغانستان خواهان تداوم همکاری های نزدیک برای رسیدن به خود کفائی افغانستان هستند.