اعلامیه سفارت ایالات متحده دربارۀ انتخابات افغانستان

ما از نهایی شدن نتایج انتخابات پارلمانی کابل استقبال می‌کنیم. تکمیل این انتخابات و جایگاه پارلمان کامل یک دستاورد مهم برای کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و روند دموکراتیک افغانستان است.

همچنان با اشاره به تصمیم مورخ ۲۳ ثور ۱۳۹۸، کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ تمرکز روی روش‌های رای دهی که بتوانند به صورت واقع‌بینانه در انتخابات ریاست ‌جمهوری سال ۲۰۱۹ اجرا شوند، ما کمیسیون مستقل انتخابات را ترغیب می‌کنیم که توجه خود را برای آماده شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ماه سپتامبر، از جمله انکشاف طرح درخواست بودجۀ همسو با یک طرح عملیاتی مناسب، استخدام و آموزش کارمندان کافی برای تکمیل کردن پروسه ثبت‌نام رای دهندگان و هماهنگی با وزارتخانه‌های امنیتی معطوف دارد.

مردم افغانستان شایسته این فرصت هستند تا رهبری بعدی خود را از طریق انتخابات شفاف در ماه سپتامبر انتخاب کنند. ما آمادۀ ادامه حمایت از این روند هستیم. اکنون از مقامات افغان می‌خواهیم که سهم خود را در اتخاذ تصامیم و اقدامات لازم جهت شنیدن صدای مردم افغانستان از طریق استفاده از حق رای خویش انجام دهند.