اعلامیه سفارت ایالات متحده امریکا در مورد حملات طالبان در افغانستان

قسمیکه گزارش رسانه ها و گزارش های دست اول حاکی از حملات طالبان بر غیر نظامیان و زیر بناهای افغانستان است؛ ما نیز خواهان پایان خشونت ها جاری که اکثرا توسط این گروه صورت می گیرد، استیم. طوریکه ند پرایس سخنگوی وزارت امور داخله ایالات متحده گفت، ” جهان هرگز دولت را که با استفاده از زور در افغانستان تحمیل شود، نمی پذیرد. مشروعیت و کمک به هر دولت در افغانستان مشروط به احترام آن دولت به حقوق بشر، برخوردار بودن از اعتبار و مشروعیت آن از سوی مردم  خواهد بود.”

طی 12 سال جنگ، بیش از 38,000 تن فرد ملکی کشته و بیش از 70,000 تن دیگر زخمی شده اند. میلیون ها افغان به دلیل کشته و یا زخمی شدن یکی از عزیزان شان رنج دیده اند.

مردم افغانستان به اندازۀ کافی شاهد خشونت یک افغان در مقابل افغان دیگری بوده اند. در هفته گذشته، لیندا توماس گرین فیلد نمایندۀ ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد گفت، ” همه افغان ها سزاوار فرصت اند که بدون هیچ نوع ترس روز های خود را بگذرانند، وظایف شانرا انجام دهند، به مکتب بروند و خریداری کنند.”

ایالات متحده امریکا کاملا متعهد است تا افغانستان و مردم این کشور را کمک کند. قسمیکه رئیس جمهور باید به تاریخ 26 جون گفت، ” همکاری و مشارکت بین افغانستان و ایالات متحده امریکا به پایان نرسیده … ما در کنار شما باقی خواهیم ماند.” ما به حمایت خود از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه خواهیم داد و مبلغ 3 میلیاردالر را در سال 2022 م به این نیروها فراهم خواهیم کرد. ما خواهان پایان دادن به خشونت ها، احترام به حقوق بشری همه افغان ها و ادامه مذاکرات جدی در دوحه که منجر به یک صلح عادلانه و دایمی گردد، استیم.