اعلامیه در مورد نکوهش حملات هدفمند بر نماینده گان رسانه ها، جامعۀ مدنی و غیرنظامیان

هیأت اتحادیۀ اروپا، نماینده گی های دیپلوماتیک کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا جمهوری چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هالند و سویدن، استرالیا، کانادا، نماینده گی ناتو در افغانستان، ناروی، انگلستان و نماینده گی ایالات متحده مقیم در حملات هدفمند و غیرقانونی اخیر علیه نماینده گان رسانه ها، رهبران و گروه های مذهبی، مدافعان حقوق بشر، ،کابل محصلان، جامعۀ مدنی و غیرنظامیان را به شدید ترین الفاظ محکوم کرده و خاطر نشان می سازند که طالبان و سازمان های مختلف تروریستی مسئوول بیشترین تلفات غیرنظامیان در افغانستان هستند.

ما این حملات را نه تنها حملات وحشیانه علیه خون افغان ها می دانیم، بلکه حمله به روند صلح افغانستان نیز تلقی می کنیم . با اذعان به شجاعت و رشادت مردم افغانستان، اطمینان داریم که این حملات در راستای تحقق هدف حمله کننده گان به منظور خاموش ساختن تنوع تفکر و نظر، به شکست می انجامد .این امر برای مردم افغانستان بسیار با ارزش است که احساس کنند قادر اند خود را آزادانه تبارز داده و نظریات خود را در مورد گفتگوهای صلح ارائه دهند و همچنان به منظور دستیابی به صلحی پایدار و باثبات، در این روند شرکت کنند به نفع هر ، .حمایت از جریان آزاد اطلاعات و پاسخگوسازی مرتکبان شخصی خواهد بود که مایل به زنده گی در یک افغانستان صلح آمیز و دیموکراتیک است.

ما از تمام افراد و اشخاصی که در افغانستان برای پیشرفت آزادی بیان و آزادی مطبوعات به صورت خستگی ناپذیر تلاش سپاس و قدردانی می کنیم ،می کنند . مأموریت های مربوط ما انتظار دارند که همه طرف های جنگ، از آزادی و استقلالیت فعال و از نظر اقتصادی ، رسانه ها و جامعۀ مدنی در افغانستان حمایت کنند؛ چیزی که برای تحقق یک دموکراسی پررونق ضروری است.

ما بر تعهد خود در راستای تحقق آزادی همه مردم افغانستان تأکید می کنیم .ما خواهان تطبیق فوری قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بین الملل حقوق بشر هستیم .به همین منظور، ما از جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تلاش برای تحقیق و تعقیب اشخاصی که این افراد را توأم با خشونت هدف قرار می دهند، حمایت کرده و خواستار فوری پایان بخشیدن به مصئونیت برای چنین قتل ها هستیم.