اعلامیه در مورد سفر زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور صلح افغانستان به کابل

سفیر زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور صلح افغانستان، سفر پردستاورد چهار روزه  خویش را به کابل به پایان رساند. وی طی این سفر با مقام های دولتی و رهبران سیاسی، فعالان جامعۀ مدنی و جامعۀ دیپلوماتیک دیدار کرده و با آنها در مورد آماده گی های کنفرانس آیندۀ استانبول گفتگو نمود. سفیر خلیلزاد در هر دیدار بر این مسأله تأکید کرد که چرا این امر مهم است که هر دو طرف روند صلح را تسریع نمایند. وی همچنین بر همکاری های پایدار ایالات متحده با افغانستان تأکید ورزید.

سفیر خلیلزاد در جلسات خود، اظهار داشت که مشارکت کامل و معنادار زنان و اقلیت ها در گفتگوهای صلح در راستای پایدار بودن هر راه حل سیاسی، ضروری است، علاوتا، بر نقش حیاتی اعضای جامعۀ مدنی و گروه های جوانان به نماینده گی از جمعیت گستردۀ افغانستان، تاکید کرد.

سفیر خلیلزاد در همه دیدارهایش، از وجود دیدگاه های مشترک برای کنفرانس استانبول که چشم انداز صلح عادلانه و پایدار را برای افغانستان ترسیم می کند، خوشحال شد.