از سرگیری روند مصاحبه های ویزه خاص مهاجرت توسط سفارت ایالات متحده امریکا

سفارت ایالات متحده در کابل مصاحبه های مرحله وار صدور ویزه خاص مهاجرت را آغاز کرده است. مرحله اولیه شامل برنامه ریزی مجدد متقاضیانی است که مصاحبه های شان برای کاهش خطر ابتلا به COVID به تعویق انداخته شده بود.

پس از اتمام این مرحله، بخش قونسلی، در هماهنگی با مرکز ملی صدور ویزه، تقسیم اوقات برای قرارهای ملاقات ویزه خاص مهاجرت جدید را برای آنعده  متقاضیانی که اسناد شان را تکمیل کرده اند، تنظیم می کند. بخش قونسلی تقسیم اوقات مصاحبه با متقاضیان جدید را با توجه به چگونگی اسناد شان، تنظیم می کند و قادر به انجام قرارهای فوری نخواهد بود. متقاضیان نیاز ندارند که به سفارت تماس بگیرند؛ چون معلومات پیرامون قرار ملاقات ها مستقیماً به آنها اطلاع داده می شود.

با توجه به اقدامات جاری جهت کاهش شیوع پاندمی کووید 19، سفارت ظرفیت کمتری در راستای انجام مصاحبه ها خواهد داشت. از اینرو در راستای از سرگیری مصاحبه ها برای صدور ویزه، صحت و امنیت متقاضیان و کارکنان اولویت نخست بخش قونسلی را تشکیل می دهد. متقاضیان ممکن در آینده نیز با لغو یا حالت تعلیق قرار ملاقات ها مواجه شوند.

مصاحبه ها برای صدور ویزه غیرمهاجرتی همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.