آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده راهی قطر گردد

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان به تاریخ 29 سپتمبر عازم دوحه، قطر گردید. آقای خلیلزاد حین اقامتش در منطقه یک سلسله ملاقات های را  با شرکای خود در مورد مذاکرات  بین الافغانی  تحت رهبری و مالکیت افغان ها و همچنان در مورد نظرات آنان  پیرامون توسعه روابط  منطقوی، داد و ستد های تجارتی و انکشاف بعد از توافق صلح، داشته باشد. قرار است آقای خلیلزاد با تیم های مذاکره کننده نیز ملاقات کند و در مورد پیشرفت های مذاکرات و اینکه چگونه بتوانند به جنگ 40 ساله نقطه پایان بگذارند، نیز ملاقات خواهد کرد.